Register Now

Monday, October 28th, 2024

Tel Aviv Stock Exchange (TASE)

Register Now
Add to Calendar

ועידת ההשקעות המוסדית הגדולה בישראל; מעל 1 טריליון דולר בניהול

ועידת תל אביב להשקעה מוסדית הינה הועידה הגדולה בישראל למשקיעים מוסדיים המביאה עמה חשיפה תקשורתית רבה ונציגים מצמרת העולם המוסדי כמו גם האקדמיה, גופי הממשל והרגולציה.

הועידה מהווה מקום מפגש שנתי המיועד לחברי ועדות ההשקעה ומנהלי ההשקעה בפועל של חברות הביטוח, קופות הגמל, הפנסיה וההשתלמות, מנהלי השקעות בבנקים, מנהלי נוסטרו בחברות בינוניות ומעלה וקרנות הנאמנות, אשר אחראים לניהול של למעלה מ- 900 מיליארד דולר.

הועידה מביאה עמה מידי שנה מאות מנהלים מוסדיים מרחבי הארץ אשר יתעדכנו במגמות החדשות בעולם ההשקעה המוסדי הגלובלי. ירצו בועידה מנהלי השקעה מובילים מישראל והעולם, רגולטורים, בכירי ממשל וחברי האקדמיה.