Mr. Amir Gil

Mr. Amir Gil

VP Investments, Halman-Aldobi Investment House

אמיר גיל, מנהל אגף השקעות, הלמן אלדובי בית השקעות

בעל תואר ראשון ושני בכלכלה.

מורשה מטעם הרשות לניירות ערך לניהול תיקי השקעות.

פעיל בשוק ההון משנת 1994.

בתפקידיו הקודמים שימש במגוון רחב של תפקידי ניהול וניהול השקעות, ביניהם, מנהל מחלקת השקעות בפסגות ני"ע, סמנכ"ל השקעות בפסגות גמל ופנסיה ומנכ"ל אקסלנס קרנות נאמנות.