Mr. Gil Cohen

Mr. Gil Cohen

College of Management

 

מרצה לשוק ההון במכללה למנהל.

לשעבר מנהל השקעות הראשי בחברת אקסלנס, וחבר בועדת חודק.

בעל נסיון רב בתפקידים שונים בשוק ההון הישראלי.

משמש כיום כדירקטור וחבר ועדת השקעות עמיתים בקבוצת הראל.